Større tekststørrelse*

For å endre tekststørrelse: Hold nede ctrl-tasten (cmd på mac) og trykk + for å førstørre eller - for å forminske.

Signér med Signant

- Elektronisk signatur

  • Logg inn
  • Les avtale
  • Signér
  • Arkiver

Papirløst regnskap med BankID

Sand Økonomi driver papirløst regnskapskontor. Resultatet? Mange nye og innovative kunder. Avtalene signeres selvsagt elektronisk med BankID gjennom webportalen til Signant.

Les mer

Leaseplan - Gjør det lett å lease

Leaseplan ville gjøre det enkelt og sikkert å lease bil privat. Løsningen ble signering med BankID via en skjemaløsning laget av Signant.

Les mer

Papirløst regnskap med BankID

Sand Økonomi driver papirløst regnskapskontor. Resultatet? Mange nye og innovative kunder. Avtalene signeres selvsagt elektronisk med BankID gjennom webportalen til Signant.

Les mer

Leaseplan - Gjør det lett å lease

Leaseplan ville gjøre det enkelt og sikkert å lease bil privat. Løsningen ble signering med BankID via en skjemaløsning laget av Signant. «Privatleasing er et marked i vekst, og en viktig del av vår jobb er å gjøre ting enklere for kundene våre.»

Les mer

Studentsamskipnaden bruker Signant

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge har nylig tatt i bruk webservice løsning fra Signant for signering av sine utleiekontrakter for studentboliger. Studentene slipper dermed å måtte ha tilgang til printer og scanner for å levere en signert avtale.

Leaseplan - Gjør det lett å lease

Leaseplan ville gjøre det enkelt og sikkert å lease bil privat. Løsningen ble signering med BankID via en skjemaløsning laget av Signant. «Privatleasing er et marked i vekst, og en viktig del av vår jobb er å gjøre ting enklere for kundene våre.»

Les mer

Digital signering

Avansert e-signatur på dine kontrakter og avtaler.
Les mer

Sikker dokumentflyt

Behandle dokumenter som krever sikker dataoverføring.
Les mer

Sikker identifisering

Rett avsender og mottaker av konfidensielle dokumenter.
Les mer

Arkiver som PDF

Arkiver signerte dokumenter på egen maskin eller server.
Les mer

Med Signant får du en avansert elektronisk signatur på dine PDF-dokumenter. Dette er en sterk signatur etter Esignaturloven som stiller strenge krav til autentisering av dokumentinnhold og undertegner. Elektronisk signerte dokumenter som kontrakter, avtaler og attestasjoner kan ikke endres i ettertid uten at dette bryter signaturene, og det signerte dokumentet garanterer derfor selv at innholdet er autentisk ved validering av signaturene i PDF-leseren.

Etter bruk av Signant lastes dokumentene ned til egen datamaskin, server eller skyløsning, og man er ikke avhengig av annet enn egen PDF-leser for å lese og validere dokumentinnholdet og signaturer.

Gjennom sikker elektronisk identifisering med BankID eller Buypass garanteres både rett mottaker og avsender av dokumentene, og med ende til ende kryptering sikres innholdet mot innsyn utenfra.

Etter bruk av Signant beholder du selv de signerte dokumentene på egen datamaskin, server eller skyløsning, og siden det signerte dokumentet selv garanterer for autentisk innhold og validering av signaturer, kan dokumentet kopieres og sendes på e-post og samtidig være like gyldig som originalen. Du kan derfor selv når som helst lage en egen «bekreftet rett kopi» av et elektronisk signert dokument.

Med BankID eller smartkort fra Buypass oppnås identifisering på sikkerhetsnivå 4. Dette er det høyeste nivået for elektronisk identifikasjon som også anvendes av banker og offentlige institusjoner i Norge.

Med Signant signeres helt vanlige PDF-dokumenter. Et signert PDF-dokument med kvalifisert elektronisk signatur inneholder all signaturinformasjon om signatarer, sertifikater og tidspunkt for signering.

Siden den elektroniske signaturen følger dokumentet kan et signert PDF-dokument behandles på samme måte som andre elektroniske dokumenter og arkiveres trygt på egen datamaskin, server eller skyløsning, samt inngå i bedriftens vanlige backup-rutiner.