Signér med Signant

Virksomheters portal for elektronisk signering av PDF dokumenter
med BankID eller Buypass

Prøv Signant

1. Logg inn med BankID eller BuyPass smartkort.
2. Registrer deg som bruker (gratis).

Deretter er du klar til å lage dine egne signaturoppdrag til signering av andre, eller signere på egne dokumenter.

 • Logg inn
 • Last opp
 • Signér
 • Arkiver
Gå videre

Prøv Signant og se hvor enkelt det er å sende, motta og signere dokumenter.

Alle som prøver Signant får tre signaturer gratis.

Loading...

#ELEKTRONISK SIGNATUR

#DIGITAL IDENTIFIKASJON

Virksomheters portal for elektronisk signering av PDF dokumenter med BankID eller Buypass

PRØV SIGNANT

DIGITAL SIGNATUR

Avansert elektronisk signatur på dine kontrakter og avtaler

SIKKER DOKUMENTFLYT

Behandle dokumenter som krever sikker dataoverføring

SIKKER IDENTIFIKASJON

Rett avsender og mottaker av konfidensielle dokumenter

ARKIVER SOM PDF

Arkiver signerte dokumenter på egen maskin eller server

DIGITAL SIGNATUR

Med Signant får du en avansert elektronisk signatur på dine PDF-dokumenter. Dette er en sterk signatur etter Esignaturloven som stiller strenge krav til autentisering av dokumentinnhold og undertegner. Avansert elektronisk signatur basert på kvalifiserte sertifikater fra BankID og Buypass er også den sterkeste formen for elektronisk signering i Norge.

"Den sterkeste formen for elektronisk signering i Norge."

Elektronisk signerte dokumenter som kontrakter, avtaler og attestasjoner kan ikke endres i ettertid uten at dette bryter signaturene, og det signerte dokumentet garanterer derfor selv for at innholdet er autentisk og ekte.

Signerte PDF-dokumenter kan lastes ned til egen datamaskin, server eller skyløsning og man behøver bare en vanlig PDF-leser for å lese og validere dokumentinnholdet og signaturene.

SIKKER DOKUMENTFLYT

Gjennom sikker elektronisk identifisering med BankID eller Buypass garanteres både rett mottaker og avsender av dokumentene, og med kryptert forbindelse sikres innholdet mot innsyn utenfra.

"Signerte dokumenter kan ikke endres i ettertid uten at dette bryter signaturene."

Elektronisk signerte dokumenter som kontrakter, avtaler og attestasjoner kan ikke endres i ettertid uten at dette bryter signaturene, og det signerte dokumentet garanterer derfor selv for at innholdet er autentisk og gyldig.

SIKKER IDENTIFIKASJON

Sikker identifisering med BankID eller smartkort fra Buypass oppnås identifisering på sikkerhetsnivå 4. Dette er det høyeste nivået for elektronisk identifikasjon som også anvendes av banker og offentlige institusjoner i Norge.

ARKIVER SOM PDF

Med Signant signeres helt vanlige PDF-dokumenter. Et signert PDF-dokument med avansert elektronisk signatur inneholder all informasjon om signatarer, sertifikater og tidspunkt for signering.

"Signerte dokumenter kan lagres på egen datamaskin, server eller i skyen."

Siden den elektroniske signaturen følger dokumentet kan et signert PDF-dokument behandles på samme måte som andre elektroniske dokumenter og arkiveres trygt på egen datamaskin, server eller skyløsning, samt inngå i bedriftens ordinære backup-rutiner. Signerte dokumenter forsegles også med et tidsstempel slik at dokumentene kan langtidsvalideres. Ved å benytte arkivtjenesten i Signant vil tidsstempelet vedlikeholdes og fornyes automatisk slik at signaturene er teknisk gyldig også utover sertifikatenes utløpsdato.

Signant med Svensk BankID!

Svensk BankID har blitt integrert i Signant, dermed kan brukere velge mellom BankID, Buypass og BankID Sverige ved innlogging og signering av dokumenter.

Bjørknes Høyskole har tatt i bruk Signant

Bjørknes Høyskole tilbyr høyere utdanning innen helsefag og samfunnsfag både i Oslo og på nett. Signant er med på å gjøre opptaksprosessen rask og enkel for både studenter og skole.

"ALLE TYPER AVTALER,
ÉN SIGNATURLØSNING"
Produktpakker
TILBAKE

Signant Portal Basis

Uforpliktende direkte bruk fra portalen www.signant.no. Tjenesten kan tas i bruk umiddelbart ved å logge inn og akseptere standardvilkårene online.

Abonnement: 0,-
Pris per signatur: 20,-

3 signaturer gratis til privat bruk, deretter må organisasjonsnummer angis som fakturamottaker.

LOGG INN
TILBAKE

Signant Portal Pro

Direkte bruk fra portalen www.signant.no med egen bedriftskonto. Denne produktpakken passer der bedriften har jevnlig behov for signering av avtaler og dokumenter. Med brukerstyring kontrolleres tilgang til bedriftskontoen og dokumentarkivet dersom dette er valgt.


Tilgjengelige opsjoner

 • Arkiv med LTV vedlikehold
  - Tjeneste for arkivering og automatisk vedlikehold av tidsstempel for langtidsvalidering av dokumenter.
 • Kontroll av fødselsnummer
  - Krever rettslig grunnlag. Ta kontakt med Maestro Soft AS for å inngå avtale som også omfatter behandling av fødselsnummer.

GÅ TIL AVTALE
TILBAKE

Signant Webservice Pro

Tjenesteintegrasjon med eget virksomhetssystem. Med tjenesteintegrasjon kan du automatisere dokumentflyten med innhenting av signaturer og arkivering av signerte dokumenter. Gir også tilgang til direkte bruk fra portalen www.signant.no med egen konto.

 • Tilgang til API for Signant Webservice
 • Brukerstyring
 • Arkiv med LTV vedlikehold
  - Tjeneste for arkivering og automatisk vedlikehold av tidsstempel for langtidsvalidering av dokumenter.
 • Kontroll av fødselsnummer
  - Krever rettslig grunnlag. Ta kontakt med Maestro Soft AS for å inngå avtale som også omfatter behandling av fødselsnummer.

Pris på etablering og månedslisens etter avtale.
Pris per signatur etter følgende trappetrinn:

 • Første 100 signaturer utført i måneden: 19,- per signatur
 • Påfølgende 400 signaturer utført i måneden: 15,- per signatur
 • Signaturer utover dette utført i måneden 13,- per signatur

KONTAKT OSS
TILBAKE

Signant Webservice Distributør

Tjenesteintegrasjon i tredjeparts forretningssystemer.

KONTAKT OSS
TILBAKE
Ofte stilte spørsmål

Signering med BankID

Validering av norsk BankID-signatur

Hva er e-signatur?

Er det sikkert?

Hvem kan bruke Signant?

Kan flere signere?

Klar for eIDAS

Signering med BankID

BankID har flere løsninger. De fleste er kjent med BankID-brikken mens mange også har BankID på mobil i tillegg. Den største forskjellen på disse løsningene er at BankID-brikke benytter et sentrallagret sertifikat mens BankID på mobil har sertifikatet lagret i SIM-kortet på mobilen.

"Signering med BankID på mobil fungerer bare dersom du har BankID på mobil som engangs-passord. Signering med BankID-brikken fungerer alltid."

Dokumentsignering er bare støttet av sentrallagret BankID, noe som betyr at signering med BankID på mobil der sertifikatet ligger i SIM-kortet på mobilen dessverre ikke er mulig. BankID har også en løsning der man kan benytte BankID på mobil som engangs-passord. Altså at mobilen erstatter brikkens funksjon mens sertifikatet som benyttes til signering fortsatt er sentrallagret. Du kan derfor signere med BankID på mobil som engangs-passord. Det er imidlertid opp til den enkelte bank å tillate BankID på mobil som engangs-passord og ikke alle bankene har åpnet for dette enda.

Dersom du har BankID på mobil som engangs-passord, skal du kunne bytte til «BankID på mobil» ved inntasting av engangskode i steg 2 i BankID-dialogen under signeringen.

Validering av norsk BankID-signatur

Riktig validering av norsk BankID-signatur krever følgende justering av innstillinger i Adobe Reader:

 • Gå til Innstillinger for signaturbekreftelse og fjern kryss for «Krev at sertifikatopphevelseskontroll skal lykkes hver gang…»

 • Gå til Innstilliger for klareringsbehandling og last ned oppdateringer både for AATL og EUTL.

Hva er e-signatur?

Elektronisk signatur er definert i Esignaturloven som «data i elektronisk form som er knyttet til andre elektroniske data og som brukes som autentiseringsmetode». Signant PDF med avansert elektronisk signatur oppfyller denne definisjonen der PDF dokumenter signeres på sikkerhetsnivå 4 med BankID eller smartkort fra Buypass.

Det signerte PDF-dokumentet følger retningslinjer for PAdES (PDF Advanced Electronic Signature) med Long Term Validation (LTV) etter ISO 32000-1 og ETSI TS 102 778-4 standardene.

Er det sikkert?

Signant er en sikker løsning. Med bruk av SSL og kryptert forbindelse er sikkerheten godt ivaretatt. Dersom du arkiverer dokumentene selv er det kun du som har fysisk tilgang dokumentene.

En avansert elektronisk signatur fra Signant følger retningslinjene for PAdES (PDF Advanced Electronic Signature) med Long-Time-Validation (LTV) etter etter ISO 32000-1 og ETSI TS 102 778-4 standardene. Disse standardene beskriver en svært høy grad av sikkerhet for autentisering av innhold og signaturenes gyldighet.

Hvem kan bruke Signant?

Alle kan benytte Signant. Det eneste du trenger er BankID eller smartkort fra Buypass.

Kan flere signere?

Ja, det er ingen begrensning i antall signaturer påført samme dokument. Signaturene kan også komme fra ulike e-ID løsninger, også utenlandske dersom de er integrert med Signant.

Klar for eIDAS

eIDAS – Forordning (EU) No910/2014 om eID og elektroniske tillitstjenester. Med denne forordningen fra EU vil Norge innføre en ny esignaturlov og legge til rette for at din elektroniske signatur kan anvendes over landegrensene i Europa.

BankID og Buypass er registrert som godkjente tjenestetilbydere i EU, og PDF-dokumenter signert med BankID eller Buypass vil derfor være i tråd med de kravene som stilles til avansert elektronisk signatur ved validering av innhold og signaturer på tvers av landegrensene i Europa.

"Alle typer avtaler, én signaturløsning"
Referanser
"A MAN'S KISS
IS HIS SIGNATURE"
- Mae West
Kontakt oss

KONTAKT OSS

Fyll ut skjema eller ring 02575

Meldingen din er sendt og vi vil kontakte deg snarest mulig.

MAESTRO SOFT AS

Tlf: 02575
salg@maestro.no

Karenslyst allé 8B
PB 403 Skøyen, 0213 Oslo

"A man's kiss is his signature"
Prod-C

MAESTRO SOFT AS

Tlf: 02575
salg@maestro.no

Karenslyst allé 8B
PB 403 Skøyen, 0213 Oslo

Fyll ut skjema eller ring 02575